Canlı Destek


عربية

عربية

Canlı Destek


İSOLİON
Green Building

Политика за качеството

Във връзка с разбирането ни за оказване на услуги, ние ще използваме всички източници на нашата компания, като «СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ", приета за основна философия на ПОСТОЯННОТО РАЗВИТИЕ и ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ КЛИЕНТА.
При това: нашата основна политика е спазването на правилата за БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, на правните норми и принципа на ЗАЧИТАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УВАЖЕНИЕТО КЪМ ХОРАТА.
 


Политика за качеството
Green Building

Политика за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБТ)

Предприемане на всички предпазни мерки, за да предотвратят наранявания и здравословни проблеми. Непрекъснато подобряване на управление на здравословните и безопасни условия на труд ЗБТ и развиване на ефективността на ЗБТ.
За гаранцията на това, че всички служители са наясно с техните индивидуални отговорности по отношение на ЗБТ, предоставяне на необходимите съобщения, провеждане на дейности по обучение и повишаване на осведомеността.
Защита от трудови злополуки и заболявания на всички служители в хода на тяхната дейност и на други лица, които могат да бъдат засегнати от тяхната дейност.
За да се предотврати нанасянето на вреди на живота, стоките и имуществото на служителите или други лица, осъществяване контрол на опасностите на ранен етап, постоянен мониторинг и предприемане на необходимите мерки и осигуряване на цялата възможна защита по време на изпълнението им. 


Политика за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБТ)
Green Building

Екологична политика

Използване на необходими за работа енергия и природни ресурси по най-ефективния начин; вземане на предпазни мерки за предотвратяване на разточителството.
С цел развитие на екологичното съзнание, осъществяване на постоянно обучение и дейности за повишаване на осведомеността на служителите.
Контрол на производствените отпадъци; вземане на необходимите предпазни мерки за предотвратяване замърсяването на въздуха, водата и почвата и непрекъснато им подобряване.
В случая на вредно въздействие върху околната среда, за да се предотврати нанасянето на вреди на живота, стоките и имуществото на служителите или други лица, осъществяване на ранен етап проверка на опасността, непрекъснат мониторинг, предприемане на необходимите мерки и осигуряване всякаква възможна защита по време на изпълнението им.
 


Екологична политика

Качеството е тук!

От 2005 г. IsoLion непрекъснато произвежда качествени продукти с различни категории ...

Целта на изолационните системи ISOLION  е допринасяне в спирането на енергийните загуби в страната ни, която зависи от постъпването на външната енергия, превръщането на сградите в по-съвременни, комфортни и естетически пространства, осигуряване на по-щастлив и по-спокоен живот на хората.