Canlı Destek


عربية

عربية

Canlı Destek


İSOLİON
Green Building

Kalite Politikası

›Firmamızın tüm kaynaklarını; KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’ ile bütünleşmiş SÜREKLİ GELİŞİM temel felsefesini benimsemiş ve MÜŞTERİ ODAKLI hizmet anlayışımız doğrultusunda kullanacağız.
›Bunları yaparken; ÇEVREYE VE İNSANA SAYGI temel pnsibiyle, yasal mevzuatlara bağlı kalarak, İŞ GÜVENLİĞİ kurallarına uygun hareket etmek temel politikamızdır.

 


Kalite Politikası
Green Building

İSG Politikası

 • Yaralanmaları ve sağlık sorunlarını önlemek için her türlü önlemi alır. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetimini ve İSG Performansını sürekli geliştirir.
• Çalışan tüm personelin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli duyuruları yapar, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütür.
• Faaliyetleri sırasında tüm çalışanlarını ve faaliyetlerinden etkilenebilecek diğer kişileri, iş ile ilgili yaralanma ve hastalıklardan korur.
• Çalışanları ile ilgili olarak kendisinin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlar


İSG Politikası
Green Building

Çevre Politikası

• Çalışmaları için gerekli enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanır; israfı önlemek için gerekli önlemleri alır.
• Çalışanlarının, çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütür.
• Çalışmalarının sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutar; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri alır ve bunları sürekli geliştirir.
• Kendisinin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için çevreye vereceği zararlı bir etki söz konusu olursa tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlar.


Çevre Politikası

Aradığınız Kalite Burada!

İsoLion 2005 yılından beri aralıksız olarak farklı kategorilerdeki ürünleri ile kalite üretiyor...

İSOLİON yalıtım sistemleri olarak amacımız; yapıları daha ÇAĞDAŞ, KONFORLU  ve ESTETİK mekanlara çevirerek, insanların daha MUTLU  ve HUZURLU  yaşam sürmelerine hizmet etmektedir...